Βακτήρια στα σύννεφα

Οι κρύσταλλοι πάγου που σχηματίζονται από τα σύννεφα περιέχουν βιολογικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των σύννεφων, αναφέρουν αμερικανοί ερευνητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιούνται στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Geoscience, καταγράφοντας τα πρώτα άμεσα δεδομένα των αερομεταφερόμενων βακτηρίων στα σύννεφα. Οι επιστήμονες του κλίματος στηρίζονται κυρίως σε υπολογιστικά μοντέλα για να προβλέψουν τις κλιματικές αλλαγές, αλλά μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να μετρηθεί άμεσα η σύνθεση των κρυστάλλων πάγου στα σύννεφα, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν την αρχική πηγή από την οποία σχηματίζονται τα σύννεφα. “Με τη δειγματοληψία σύννεφων σε πραγματικό χρόνο από ένα αεροσκάφος, οι ερευνητές ήταν σε θέση να συλλέξουν πληροφορίες για τα μόρια πάγου στα σύννεφα σε πρωτοφανές επίπεδο λεπτομέρειας”, λέει τη Anne-marie Schmoltner του National Science Foundation’s Division of Atmospheric Sciences. Και καταλήγει: “Με τον καθορισμό της χημικής σύνθεσης των ίδιων των πυρήνων μεμονωμένων μορίων πάγου, ανακάλυψαν ότι τόσο η ορυκτή σκόνη όσο και τα βιολογικά μακρομόρια παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των σύννεφων”.

Για αυτήν την μελέτη, ο καθηγητής Kim Prather του Scripps Institution of Oceanography και του University of California San Diego τοποθέτησαν σε αεροσκάφος ένα φασματόμετρο μάζας. Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε σειρά πτήσεων στον ουρανό του Ουαϊόμινγκ για να αναλύσει τη χημική σύνθεση των μορίων που σχηματίζουν πάγο μέσα στα σύννεφα. “Το κλειδί στο σχηματισμό των σύννεφων είναι αυτοί οι μικροί πυρήνες, σαν σπόροι που τροφοδοτούν τα σύννεφα. Βασικά προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι σχηματίζει τα σύννεφα”, λέει ο Δρ. Prather. Με επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας την μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Δρ. Prather, Δρ. Kerri Pratt, διαπίστωσαν ότι η βιολογική ύλη αποτελούσε το 33% και η ορυκτή σκόνη το 50% των συστατικών στους κρυστάλλους πάγου. “Το μεγάλη στοίχημα ήταν να μπορέσουμε να μετρήσουμε τη χημική σύσταση κάθε μορίου, κάθε χρονική στιγμή”, λέει η Δρ. Pratt. Κι άλλες ερευνητικές ομάδες έχουν συλλέξει κρυστάλλους πάγου και έχουν αναλύσει το περιεχόμενό τους στο έδαφος, αλλά μέχρι να μεταφέρουν το υλικό στο έδαφος ο πάγος έλιωνε και δεν ήταν σίγουροι τι ακριβώς ανέλυαν.

Και συνεχίζει η Δρ. Pratt: “το κομμάτι πάγου που αναλύσαμε περιείχε σκόνη από την Ασία. Τα συμπεράσματά μας προτείνουν πως τα βιολογικά μακρομόρια μεταφέρονται προς τα πάνω με τη βοήθεια των θυελλών σκόνης και επάγουν το σχηματισμό σύννεφων. Δεν είμαστε να θέση να υποστηρίξουμε για το αν η φυτική ύλη, τα σπόρια μυκήτων και τα βακτήρια που ανιχνεύσαμε ήταν ζωντανά, καθώς το όργανο που χρησιμοποιήσαμε τεμάχιζε τα υλικά σε μικρά κομμάτια προκειμένου να αναλύσει τα συστατικά τους. Ενδεχομένως να ήταν και ζωντανά. Δεν μπορούμε να πούμε στα σίγουρα. Αν κι άλλες ερευνητικές ομάδες έχουν εντοπίσει ζωντανά βακτήρια σε μελέτες σύννεφων”. Μερικοί επιστήμονες υποπτεύονται πως τα σύννεφα λειτουργούν ως μεταφορικά οχήματα για ιούς και βακτήρια, που ταξιδεύουν σε μακρινές αποστάσεις και επιστρέφουν στη γη υπό μορφή βροχής και χιονιού. Η κατανόηση της ακριβούς σύνθεσης των σύννεφων θα βοηθήσει τους επιστήμονες κλίματος να προβλέψουν καλύτερα την αλλαγή κλίματος και μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε νέους τρόπους σχηματισμού σύννεφων βροχής, προκειμένου πολλές περιοχές να ανακουφιστούν από την ξηρασία.

About the Author