Βράβευση εργασιών στο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Το ΔΣ της ΕΕΒΕ αποφάσισε να θεσπιστούν βραβεία για τις καλύτερες εργασίες που ανακοινώνονται στο ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας. Στο 35ο Ετήσιο Συνέδριο που έγινε στο Ναύπλιο διακρίθηκαν ισότιμα τρείς εργασίες. Στους πρώτους συγγραφείς των εργασιών απονεμήθηκε τιμητικός έπαινος ο οποίος συνοδεύεται από ένα συμβολικό χρηματικό ποσό. Οι εργασίες που βραβεύτηκαν είναι:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ, Efb.

Γεωργούτσου-Σπυρίδωνος Μαρία1, Χάρης Πρατσίνης2, Αντύπας Αναστάσιος3, Χατζιάρα Σοφία3, Περιβολιώτη Ευσταθία4, Δημήτρης Μαστέλλος1, Γεωργία Σφυρόερα1

1Εθνικό Κέντρο ‘Ερευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, Ι/ΠΡΕΤΕΑ,  Αθήνα. 2Εθνικό Κέντρο ‘Ερευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, ΙΒΕ,  Αθήνα. 3ΓΝΑ “Γεώργιος Γεννηματάς”, Κέντρο Αίματος, Αθήνα. 4ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός” Τμήμα Κλινικής Μικροβιολογίας, Αθήνα

ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΡΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΚΟΚΥΑΝΙΝΗΣ

Κατή Δομινίκη, Γκέλης Σπύρος

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ Tpl2 ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Μπουρουλίτη Άννα1, Κυριακή Φωκά1, Αθανάσιος Αραμπατζιόγλου1, Αποστολία Παπαστεργίου1, Βασσίλειος Μεντώνης1, William Oemler2, Philip N. Tsichlis2, Ιωάννα Μαρουλάκου

1/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμειο Θράκης – 2/Oncology Research Institute, Tufts Medical Center, Boston, Massachusetts, USA

Σημειώνεται ότι το χρηματικό ποσό που συνοδεύει τη βράβευση μίας εργασίας  είναι ευγενική χορηγία του καθηγητή Eric Schultz, Dept. of Ecology and Evolutionary Biology University of Connecticut, USA, ο οποίος ως υπότροφος του ιδρύματος Fulbright ήταν ένας από τους προσκεκλημένους ομιλητές ατο 34ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ.