Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Ανάλυση Οικολογικών Δεδομένων – EcoDAR2017

Μυτιλήνη, 10-15 Ιουλίου, 2017
Εγγραφές έως 5 Μαΐου.

Πληροφορίες:
https://summer-schools.aegean.gr/el/EcoDAR2017