Το Δ.Σ.

Πρόεδρος
Λάζου Αντιγόνη

 
Καθηγήτρια

Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

web Ιστοσελίδα
mail lazou@bio.auth.gr
phone 2310-998381

Αντιπρόεδρος
Μιχαηλίδης Βασίλης

Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη

web Ιστοσελίδα
mail michaeli@bio.auth.gr
phone 2310-998401

Γενικός Γραμματέας
Παφίλης Παναγιώτης

 
Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

web Ιστοσελίδα
mail ppafil@biol.uoa.gr
phone 210-727-4544

Ταμίας
Μανώλης Σωτήρης

 
τ. Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 

web
mail smanol@biol.uoa.gr
phone 210-727-4637

Ειδικός Γραμματέας
Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

web Ιστοσελίδα
mail kvlachon@bio.auth.gr
phone 2310998833

Μέλος
Παππά Αγλαΐα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

web Ιστοσελίδα
mail apappa@mbg.duth.gr
phone 25510-30625

Μέλος
Τσάκας Σωτήρης

Ε.ΔΙ.Π

Πανεπιστήμιο Πατρών

web Ιστοσελίδα
mail stsakas@upatras.gr
phone 2610 969221