ΠΜΣ “Νευροανοσολογία”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
«ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ»

http://www.eebe.gr/wp-content/uploads/2020/09/Μεταπτυχιακο-Νευροανοσολογια-Τ9Β.pdf.pdf

http://www.eebe.gr/wp-content/uploads/2020/09/ΑΙΤΗΣΗ-ΔΜΠΣ-ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ-1.pdf.pdf