Ψαρεύουμε 50.000 χρόνια

Ψαρεύουμε 50.000 χρόνια και χρησιμοποιούμε αγκίστρια εδώ και 25.000 χρόνια!
http://www.sciencemag.org/content/334/6059/1117