ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ ΜΕ PhD ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ
28-38 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ NEXT
GENERATION SEQUENCING ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 1-2 ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΕΙΛΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ E MAIL: edrogari@med.uoa.gr