ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Στην ερευνητική ομάδα της καθηγ. Α. Λάζου στο Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ., υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για δύο υποψήφιους διδάκτορες με αντικείμενο 1. Μηχανισμοί φλεγμονής στην παθοφυσιολογία της καρδιάς και 2. Καρδιοπροστατευτική δράση φυσικών προϊόντων. Οι θέσεις θα χρηματοδοτηθούν από προκηρύξεις υποτροφιών. Επίσης υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας και εκπόνησης μέρους της διατριβής σε πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης ή της Αμερικής. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο email lazou@bio.auth.gr.