Εταιρεία

Η Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) ιδρύθηκε για να προάγει τις Βιολογικές επιστήμες στην Ελλάδα. Τα τακτικά μέλη της είναι διδάκτορες που ασχολούνται με την έρευνα στο πεδίο των Βιοεπιστημών, γεγονός που πιστοποιείται από τις δημοσιεύσεις τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ιστορικό

Η Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιστημονικό σωματείο, το οποίο εκπροσωπεί την επιστημονική έρευνα στα θέματα της Βιολογίας και διανύει το 48ο έτος της λειτουργίας της. Ιδρύθηκε το 1976 στην Πάτρα από καθηγητές των τριών Τμημάτων Βιολογίας της εποχής εκείνης (Πατρών, Αθηνών και Θεσσαλονίκης) (βλέπε εδώ την ιδρυτική πράξη σε αρχείο pdf με τα ιδρυτικά μέλη). Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο έτη.

Η δραστηριότητα της εταιρείας εκφράζεται κυρίως με τη διοργάνωση του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου, το οποίο έχει αποτελέσει ένα ανοικτό βήμα για όλους όσοι ασχολούνται ερευνητικά στα διάφορα επιστημονικά πεδία της Βιολογίας. Το συνέδριο της ΕΕΒΕ διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη και αποτελεί πλέον έναν θεσμό στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας. Το 1ο συνέδριο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του καθηγητή Ισίδωρου Μπέη και πραγματοποιηθήκε στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1979. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν μόλις 41 εργασίες. Στα επόμενα χρόνια οι συμμετοχές αυξάνονταν εκθετικά με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζονται περισσότερες από 200 εργασίες σε κάθε συνέδριο. Η συμμετοχή πλέον των προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών είναι εντυπωσιακή.

Το συνέδριο πέρασε από διάφορες φάσεις οργανωτικών αλλαγών. Το 1994 στο 16ο Συνέδριο (στο Βόλο), δόθηκε για πρώτη φορά ο τόμος των Πρακτικών του Συνεδρίου με την έναρξη του. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της εισόδου στην ψηφιακή εποχή η οποία έδωσε πολλές δυνατότητες και μεγαλύτερη ευελιξία στην επικοινωνία των επιστημόνων. Έτσι αργότερα το 2008 (στο 30ο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκης), η εταιρεία κατόρθωσε να ψηφιοποιήσει όλα τα Πρακτικά των Συνεδρίων της και τα διέθεσε στα μέλη και τους συνέδρους σε DVD. Τότε δημιουργήθηκε και η πρώτη ιστοσελίδα όπου αναρτήθηκαν τα πρακτικά και είναι στη διάθεση του κοινού. Το 2005 (στο 27ο Συνέδριο στο Ναυπλίου) με πρωτοβουλία του καθηγητή Ι. Μπέη άλλαξε η δομή του συνεδρίου. Οι προφορικές παρουσιάσεις περιορίστηκαν σε 12-13 κεντρικές ομιλίες σε θέματα αιχμής από προσκεκλημένους επιστήμονες ενώ αναβαθμίστηκαν οι αναρτώμενες ανακοινώσεις (πόστερς). Παράλληλα με την ανάρτησή τους, οι ανακοινώσεις ομαδοποιούνται σε θεματικές ενότητες και παρουσιάζονται προφορικά (5λεπτη παρουσίαση) σε ειδικές συνεδρίες με συντονιστή.

Scroll to Top