Εγγραφή Νέων Μελών

Αίτηση Νέου Μέλους
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε και υπογράψτε την παρακάτω αίτηση.
Σε περίπτωση αίτησης για τακτικό μέλος της ΕΕΒΕ, πραγματοποιήστε κατάθεση του αντίτιμου αίτησης μέλους στην ΕΕΒΕ (30€) στον παρακάτω λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: GR03 0172 0570 0050 5702 6242 355

Scroll to Top