Εγγραφή Νέων Μελών

Αίτηση Νέου Μέλους

(Μόνο κάτοχοι διδακτορικού τίτλου)


Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και πραγματοποιήστε κατάθεση του αντίτιμου αίτησης μέλους στην ΕΕΒΕ (30€) στον παρακάτω λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: GR03 0172 0570 0050 5702 6242 355

Scroll to Top