Το Δ.Σ.

Τα μέλη το Δ.Σ.

Πρόεδρος

Παναγιώτης Παφίλης

Αντιπρόεδρος

Ευστράτιος Βαλάκος

Γενικός Γραμματέας

Αλέξης Γαλάνης

Ειδική Γραμματέας

Δήμητρα Ντάφου

Ταμίας

Κωνσταντίνος Σαγώνας

Μέλος

Σταματία Παπουτσοπούλου

Μέλος

Διονύσιος Ραΐτσος-Εξαρχόπουλος

Scroll to Top