Το Δ.Σ.

Τα μέλη το Δ.Σ.

Πρόεδρος

Αντιγόνη Λάζου

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Παφίλης

Ταμίας

Κώστας Βλαχονάσιος

Γραμματέας

Αλέξης Γαλάνης

Μέλος

Ευστράτιος Βαλάκος

Μέλος

Δήμητρα Ντάφου

Μέλος

Διονύσης Ραΐτσος

Scroll to Top